Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

11.08.2013

TAG: 50 przypadkowych faktów o mnie. 50 random facts about me.

Spodobał mi się ten TAG i lubię go czytać  Dlatego też postanowiłam się z Wami podzielić 50 zupełnie niepotrzebnymi faktami o mnie :)

I like this TAG and I lie to read it. So I decided to share with You 50 unimportant facts about me :)


1. Uwielbiam piec! Mogłabym codziennie coś pichcić, ale boje się że się z Lubym w drzwiach nie zmieścimy, wiec się hamuje, albo stawiam na soc zdrowego. Gotować też lubię i ponoć dobrze mi to wychodzi ;)
2. Nie lubię truskawek. Jak dziecko je uwielbiałam, potem za każdym razem reagowałam na nie bólem brzucha i wymiotami i już ich nie jem. Ich zapachu też nie lubię i przyprawia mnie o mdłości.
3. Nie lubię się opalać. Nie zależy mi na opaleniźnie. Cały rok jestem białą. Dlatego też nie przepadam za plażami. Nudzi mi się i tyle. Chociaż bardzo lubię patrzeć na wodę.
4. Uwielbiam koty. Od zawsze mieliśmy jakiegoś kota i mogłam z nim spędzać cały dzień.
5. Lubie grzebać w ziemi :p sadzić, przesadzać, podlewać i patrzeć jak rośnie.
6. Jestem cierpliwa.
7. Jako mała dziewczyna łaziłam po drzewach, skakałam przez ploty i podkradałam surowe jabłka :p. Wszystko w  towarzystwie kuzynów.
8. Uwielbiam chodzić na grzyby. W sezonie mogłabym codziennie łazić po lesie.
9. Nie cierpię motyli i ciem i wszelakich latających robali. Paskudne są.
10. Za to bardzo lubię myszy i szczurki.

1. I love to bake! I could make something every day, but I'm afraid that we wouldn't fit the door with B., so I make something healthier sometimes. I also like to cook and apparently I am good at it ;)
2. I do not like strawberries. As a child I loved them, but then I started to get pain in my stomach and vomiting, and now I do not eat them. Even the smell makes me sick.
3. I do not like to tan. I do not care about tan. I'm white all year round. That is why I do not like beaches. I'm bored there. But I like to look at the water.
4. I love cats. I have always had a cat and I could hang with it all day.
5. I like digging in the ground :p planting, seeding, watering and the watch it grow.
6. I'm patient.
7. As a little girl I was climbing the trees the trees, jumping over fences and stealing raw apple :p Everything in the company of (boys) cousins.
8. I love to pick mushrooms. In the season, I could walk around the forest all day long.
9. I hate butterflies and moths and all sorts of flying bugs. They are nasty.
10. But I really like mice and rats.


11. Jestem punktualna. Nie lubię się spóźniać i bardzo nie lubię gdy ktoś się spóźnia.
12. Pije bardzo dużo herbaty. Zima jest to kubek za kubkiem. Nie przepadam jednak za czarna.
13. Zdałam prawo jazdy za I razem :)
14. Przez 2 lata pracowałam w warsztacie samochodowym :D Ciężko było, chociaż milo wspominam.
15. Bardziej lubię zimę, niż lato. Uwielbiam śnieg! No i kocham jesień! Ma taki specyficzny zapach i światło.
16. Nie umiem jeździć na łyżwach, czy rolkach.
17. Skończyłam 6 klas szkoły muzycznej (fortepian).
18. Nie lubię oglądać filmów, gdzie ktoś się topi. Mam wrażenie, że brakuje mi powietrza i się dusze.
19. Nie podążam za modą... nosze co mi się podoba, a przede wszystkim jest wygodne.
20. Od 3 lat mieszkam w Portugalii.

11. I am punctual. I do not like to be late and I do not like when someone is late.
12. I drink a lot of tea. In the winter it is a cup after cup. However I do not like black tea much.
13. I passed my driving license exam at the first attempt :)
14. For two years I worked in car shop. It was hard, but I have good memories from there.
15. I like winter more than summer. I love snow! And I love autumn! It has a peculiar smell and light.
16. I dunno how to ice-skate or roller skate.
17. I finished six years of music school (piano).
18. I do not like watching movies where someone drowns. I feel that I am missing some air and start to suffocate.
19. I do not follow the fashion ... I wear what I like and most of all it's comfortable.
20. I like in Portugal for 3 years already.


21. Nie posiadam ani jednej pary szpilek :p Nie umiem w nich chodzić, wiec po co kupować. Chociaż podobają mi się szalenie.
22. Kocham wszystkie warzywa! Bez wyjątku (chyba że jest jakieś, którego nie znam a jest wyjątkowo paskudne).
23. Sama piekę chleb i czasami bułki.
24. Lubie obserwować samoloty. Mogłabym mieszkać kolo lotniska :) Chociaż przez każdym lotem pocą mi się ręce.
25. Łażenie bez celu po sklepach strasznie mnie meczy i po godzinie mam dość.
26. Nie znoszę rajstop. Pewnie dlatego tak rzadko nosze sukienki i spódnice.
27. Nie boje się zastrzyków, ani pobierania krwi.
28. Sama przekłuwałam sobie uszy naostrzonymi kolczykami. W sumie 3 razy :p
29. Marze o podroży do Kanady. Mogłabym też tam zamieszkać, gdyby tylko była bliżej Europy.
30. Bardzo łatwo się wzruszam. Wystarczy byle głupota...

21. I do not have a single pair of heels :p I cannot walk in them, so why buy. Although I like them a lot.
22. I love all the vegetables! No exceptions (unless there is some that I do not know and it is very nasty).
23. I bake breads and rolls on my own.
24. I like to watch planes. I could live nearby airports :) Although each flight makes my hands sweat.
25. Wondering around the shops without a purposes makes me really tired and I have enough after an hour.
26. I hate tights. Probably that's why I rarely wear dresses and skirts.
27. I'm not afraid injection or blood.
28. I was pearcing my ears on my won with a sharp earring. A total of three times: p
29. I'd love to go to Canada. I could live there too, if he was closer to Europe.
30. I get moved easily. A silly thing is enough....


31. Uwielbiam układać puzzle.
32.... i grac w pokera online. Największy sukces to 2 miejsce w międzynarodowym turnieju :D 
33. Od dziecka mam rękę do roślinek. Co posadzę to rośnie :) Jako mały brzdąc sadziłam z powrotem chwasty, które mama wyrywała, bo było mi ich szkoda. No i niektóre miały takie ładne kwiatki. Oczywiście rosły, a mama musiała je ponownie wyrywać :p
34. Uwielbiam jajka, ale zawsze muszę z nich wydłubać te malutkie zarodki i te włókienka podtrzymujące żółtko. Obrzydlistwo!
35. Potrafię dochować tajemnicy :) Każdej! Choćby nie wiem jak korciło.
36. Nie lubię pic kawy, czy herbaty ze szklanek. Musi być kubek, lub filiżanka.
37. Potrafię się rozpłakać ze złości.
38. Nie lubię krzyczeć i nie jestem osobą kłótliwą. Wolce przemilczeć i odpuścić.
39. Lubię wszelakie robótki ręczne. Druty, szydełko, igłą z nitka, papiery i inne duperele... Jako mała dziewczynka robiłam kwadratowe sweterki dla lalek na drutach i zbijałam karmniki dla ptaków z deseczek - koślawe, ale były.
40. Uwielbiam mleko w każdej postaci i wszelakie produkty mleczne. Teraz uwaga - ten kożuch co się tworzy na mleku też chętnie zjadam :D

31. I love puzzles.
32 ... and play online poker. My biggest success is the 2nd place in the international tournament: D
33. Since childhood, I have a hand for plants. Everything I plant grows :) As a little girl I was planting back the weeds that mom was picking out because I was sorry for them. Well, some of them had such a nice flowers. Of course they were growing again and my mom had to pull them again: p
34. I love eggs, but I always have to pick the tiny embryo and those yolk supporting fibrils. Disgusting!
35. I can keep a secret :) Any secret. No matter how tempted I get.
36. I do not drink coffee or tea from glasses. Must be a mug or cup.
37. I can cry with anger.
38. I do not like screaming or argue. I'd rather say nothing and just let it go.
39. I like all kinds of handcraft. Knitting, crochet, needle with thread, paper and other bits and pieces ... As a little girl I knitted square sweaters for my dolls and bird feeders from wooden boards - lopsided, but they were done.
40. I love milk in any form, and all kinds of dairy products. Now listen - this skin that forms on top of the the milk I eat too... happy :D

41. Mam dobra orientacje w terenie i umiem czytać mapy. Lubie wycieczki do nowych miast z mapą w reku. Zawsze dotrę tam, gdzie chce.
42. Bardzo chciałabym mieć jakiś tatuaż, ale mam pietra.
43. Mimo iż jestem przyjacielsko nastawiona do ludzi i (chyba) jestem mila, to nie łatwo nawiązuje znajomości.
44. Nie lubię wesel. Czuje się na nich jak jakimś pokazie i wszystko wydaje mi się takie sztuczne.
45. Krępują mnie komplementy.
46. Nie jestem romantyczką. Kolacje przy świecach, zachody słońca, słodkie słówka itp krępują mnie na równi z komplementami i dlatego...
47. Nie lubię randek :). Wszelkie wyjścia to po prostu wyjścia, lub kolacje. Z resztą lepiej czuje się przy pizzy i piwie, niż w eleganckiej restauracji.
48. Lubie biegać boso po deszczu. Jako dziecko po trawie i ścieżkach  jako dorosła osoba przeszłam cały Wrocławski rynek i Plac Solny po ulewie na boso. Ze nic mi się w stopy nie wbiło to chyba jakiś cud.
49. Lubie  mieć wokół siebie porządek, ale nie lubię sprzątać. Wszystko ma swoje miejsce i tam powinno się znajdować.
50. Nie wierze w horoskopy, czarne koty, drabiny itp..

41. I have a good sense of direction and can read maps. I like trips to new cities with a map in hand. I always get where I want.
42. I would love to have a tattoo, but I am chickening out.
43. Although I have a friendly attitude towards people and (I think) I am nice, I do not make friends easily.
44. I do not like weddings. I feel like on some show, and everything seems so artificial.
45. I get embarrassed with compliments.
46. I'm not a romantic. Candlelit dinners, sunsets, sweet words etc embarrass me as much as compliments and that is why ...
47. I do not like dates. It is all just a dinner or hanging around. I feel better with pizza and beer, than in an elegant restaurant.
48. I like to run barefoot in the rain. As a child on the grass and paths as an adult I walked barefoot through all the Wrocław center Square and Salt Square after a heavy rain. It's a miracle that I didn't get my feel pierced with some crap.
49. I like to have everything in order and clean but I do not like to clean. Everything has to be where it there should be.
50. I do not believe in horoscopes, black cats, ladders, etc..

Kto wytrwał do końca?
Who made it to the end?

16 komentarzy:

 1. Ja akurat okropnie nie lubie korzuchow na mleku;P

  OdpowiedzUsuń
 2. Też nie lubię wesel i nie boję się zastrzyków:)

  OdpowiedzUsuń
 3. hmm na weselu ostatnio błam jak miałam z 5 lat, także nie pamiętam. z kolei ja do roslin reki nie mam, zreszta nie są mi potrzebne ;D w horoskopy i zabobony rowniez nie wierzę, też lubię chodzić boso i w domu/po podwórku cały czas tak hasam (chyba ze zima), też nie lubię randek, wolę luźne wyjścia. też sama przekłuwałam sobie uszy ;)
  trochę podobieństw, ale chyba większość różnic znalazłam ;D

  OdpowiedzUsuń
 4. :)) Pozytywna z Ciebie osóbka

  OdpowiedzUsuń
 5. super jest Ciebie poznać bliżej :D
  szalenie lubię ten TAG :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Uwielbiam ten tag! :D w punkcie 12 jesteśmy podobne - jestem wielką fanką częstego picia herbaty ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. 34 to tak jak u mnie :) a 40 - grrr!
  fajny jest ten tag

  OdpowiedzUsuń
 8. Kotek prześliczny a fakty jak u każdej dziewczyny ciekawe :)

  OdpowiedzUsuń
 9. A ja zawsze myślałam, że mieszkasz w Irlandii... dobrze wiedzieć, źe jednak nie :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A w Irlandii tez mieszkałam kiedyś.... w ubiegłym wieku jeszcze :D ponad 2 lata.

   Usuń
 10. Koteczki też bardzo lubię :) To takie miłe stworzenia. Za to nie znoszę pająków, komarów i innego robactwa które opanowuje świat latem :(.
  Herbatki też lubię - czarną, czerwoną, zieloną lub jakieś mieszanki. Ważne żeby jednak była gorąca i w ulubionym kubeczku :).
  Rajstopy - oj ciężka sprawa. Nie wiem jak można je nosić i czuć się komfortowo :).

  Dotrwałam do końca, chociaż gdybym miała odnieść się do każdego punktu zrobiłby się z tego komentarz długi niczym Twój post :D.
  Ciekawe informacje o sobie podałaś - takie które mówią coś więcej o Tobie niż imię czy wiek :)

  OdpowiedzUsuń
 11. miło się o Tobie czytało i z tego co widzę wiele nas łączy :) pozdrawiam cieplutko :*

  OdpowiedzUsuń
 12. Hej :) Uwielbiam czytać ten tag, mogłabym bez końca :) Kociara pozdrawia kociarę i zapraszam w wolnej chwili do mnie :)
  http://polishgirlinnewyork.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń